iStock 000048954306XXLarge

 

 Zachęcamy do zapoznania się ze stronami internetowymi regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.

 

 

 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych:

 

Dolnośląskie
http://www.rpo.dolnyslask.pl/

 

Kujawsko-Pomorskie
http://mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/proba.html

 

Lubelskie
http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/

 

Lubuskie
http://www.rpo.lubuskie.pl/

 

Łódzkie
http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/

 

Małopolskie
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/2014_2020/Strony/Regionalny_Program_Operacyjny.aspx

 

Mazowieckie
http://rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa-2014-2020

 

Opolskie
http://rpo.opolskie.pl/rpo/

 

Podkarpackie
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/

 

Podlaskie
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/2014-2020.html

 

Pomorskie
http://www.rpo.pomorskie.eu

 

Śląskie
http://rpo.slaskie.pl/

 

Świętokrzyskie
http://rpo-swietokrzyskie.pl/s,554,Programowanie_2014_2020.html

 

Warmińsko-Mazurskie
http://rpo.warmia.mazury.pl/

 

Wielkopolskie
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

 

Zachodniopomorskie
http://www.perspektywa2020.wzp.pl/