logo OWIG

 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Gospodarczych jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie:


pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
• zarządzania projektami,
• obsługi księgowej i kadrowej firm.

 

 

Nasza oferta skierowana jest do następujących podmiotów:
• przedsiębiorstw,
• jednostek samorządu terytorialnego,
• podmiotów działających w obszarze edukacji (szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe),
• organizacji pozarządowych,
• kościołów i związków wyznaniowych,
• innych instytucji.

 

Kompleksowo wspieramy naszych klientów poprzez następujące działania:
• monitorujemy i gromadzimy informacje na temat aktualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na szczeblu krajowym i regionalnym,
• analizujemy indywidualne potrzeby i możliwości klienta, po czym wybieramy najbardziej optymalne dla niego rozwiązania, realnie oceniając jego potencjał i możliwości uzyskania wsparcia,
• przygotowujemy pełną dokumentację wniosku i koordynujemy procedurę aplikacyjną,
• oferujemy usługę zarządzania projektem i jego rozliczeniem,
• przez cały okres współpracy zapewniamy klientowi opiekę osobistego doradcy.

 

Dodatkowo naszym klientom zapewniamy obsługę księgową i kadrową.

 

Nasz zespół tworzy grupa wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze pozyskiwania środków pomocowych oraz wdrażaniu i rozliczaniu projektów. Są to osoby kompetentne, doskonale przygotowane merytorycznie, zapewniające naszym klientom skuteczność działania i wysoki poziom obsługi.

 

 

Oferta:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI więcej
POZYSKIWANIE DOTACJI więcej
USŁUGI KSIĘGOWE więcej

 

 

 


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:
  • Programy operacyjne na poziomie krajowym
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
sprawdź aktualności