projekty iStock 000020598812XLargeOśrodek Wspierania Inicjatyw Gospodarczych kompleksowo wspiera swoich Klientów

w realizacji projektów europejskich.

 
W projektach miękkich zapewniamy:

 • organizację biura projektu,
 • rekrutację uczestników projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • zatrudnienie personelu projektu,
 • udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 • udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności, przeprowadzanie rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
 • opracowanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie obsługi finansowej, kadrowej, płacowej i księgowej,
 • rozliczanie kosztów pośrednich w projekcie,
 • przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu (PEFS),
 • realizacja działań informacyjno-promocyjnych,
 • zapewnienie osiągnięcia kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych projektu,
 • zapewnienie osiągnięcia i monitorowanie stopnia osiągnięcia celów, rezultatów, wskaźników projektu,
 • utrzymanie trwałości projektu.

 

 

Oferta:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI więcej
POZYSKIWANIE DOTACJI więcej

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:
 • Programy operacyjne na poziomie krajowym
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
sprawdź aktualności

 

Aktualnie realizowane projekty:

Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz miasta Łomża

 

Tytuł projektu:
Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża

 

Termin realizacji:
listopad 2013 r. – czerwiec 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 161 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Ostrzeszowskiego

 

Tytuł projektu:
Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim

 

Termin realizacji:
marzec 2014 r. – kwiecień 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 352 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Lubańskiego

 

Tytuł projektu:
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim

 

Termin realizacji:
wrzesień 2014 r. – maj 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 45 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz miasta Zielona Góra

 

Tytuł projektu:
W drodze do sukcesu

Termin realizacji:
październik 2014 r. – maj 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 153 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz miasta Kalisz

 

Tytuł projektu:
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

 

Termin realizacji:
październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 218 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


 Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Oleśnickiego

 

Tytuł projektu:
Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim

 

Termin realizacji:
październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 191 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Chodzieskiego

 

Tytuł projektu:
Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski

 

Termin realizacji:
listopad 2014 r. – maj 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 68 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


 Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Polkowickiego

 

Tytuł projektu:
Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim

 

Termin realizacji:
listopad 2014 r. – maj 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 109 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


 Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Śremskiego

 

Tytuł projektu:
Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli

 

Termin realizacji:
styczeń 2015 r. – maj 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 24 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Lwóweckiego

 

Tytuł projektu:
Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim

 

Termin realizacji:
listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 150 tys. zł

 

Źródło finansowania: Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Głogowskiego

 

Tytuł projektu:
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

 

Termin realizacji:
listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 293 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


 Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Miasta Gorzów Wlkp.

 

Tytuł projektu:
Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.

 

Termin realizacji:
grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

 

Wartość kontraktu: 41 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 

Zakończone realizacje na rzecz klientów:

W latach 2007-2014 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Gospodarczych wspierał swoich Klientów w realizacji kontraktów w następujących projektach:

 

Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Wołowskiego

kompleksowy

Tytuł projektu:
Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego

 

Termin realizacji:
marzec 2013 r. – grudzień 2014 r.

 

Wartość kontraktu: 406 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 

http://doskonalenie.wolowpce.pl/


nauczycieloskonaly

Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz miasta Płock

 

Tytuł projektu:
Nauczyciel Doskonały

 

Termin realizacji:
listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r.

 

Wartość kontraktu: 172 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 

http://www.plock.eu/pl/nauczyciel_doskonaly.html


rudaslaska

Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz miasta Ruda Śląska

 

Tytuł projektu:
Rudzki nauczyciel – sprawny badacz

 

Termin realizacji:
kwiecień 2014 r. – maj 2014 r.

 

Wartość kontraktu: 23 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE


gostyn

Klient:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący kontrakt na rzecz Powiatu Gostyńskiego

 

Tytuł projektu:
Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim

 

Termin realizacji:
listopad 2013 r. – maj 2014 r.

 

Wartość kontraktu: 136 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 

http://www.poradniapp.gostyn.pl/projekt.html


profsekretariat

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o., Wrocław

 

Tytuł projektu:
Profesjonalny sekretariat

 

Termin realizacji:
styczeń 2012 r. – grudzień 2012 r.

 

Liczba zrealizowanych grup szkoleniowych: 18 grup

 

Liczba przeszkolonych uczestników: 180 osób

 

Liczba wspartych przedsiębiorstw: 165 firm

 

Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 100,0% uczestników

 

Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty

 

Obszar realizacji: woj: dolnośląskie

 

Wartość projektu: 449 tys. zł,

 

Źródło finansowania: Działanie 8.1.1. POKL, DWUP, EFS, UE

 

www.profesjonalnysekretariat.com.pl


skuteczapromocja

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o., Wrocław

 

Tytuł projektu:
Skuteczna promocja miarą sukcesu

 

Termin realizacji:
listopad 2009 r. – kwiecień 2011 r.

 

Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych: 38 grup

 

Liczba przeszkolonych uczestników: 441 osób z 441 firm

 

Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 100,0% uczestników.

 

Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty

 

Obszar realizacji: woj: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie

 

Wartość projektu: 1,1 mln zł

 

Źródło finansowania: Działanie 2.1.1. POKL, PARP, EFS, UE

 

www.skutecznapromocja.eu


profsekretariat

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o., Wrocław

 

Tytuł projektu:
Profesjonalny sekretariat

 

Termin realizacji:
listopad 2009 r. – kwiecień 2011 r.

 

Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych: 49 grup

 

Liczba przeszkolonych uczestników: 597 osób z 597 firm

 

Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 99,7% uczestników.

 

Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty

 

Obszar realizacji: woj: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie

 

Wartość projektu: 1,2 mln zł

 

Źródło finansowania: Działanie 2.1.1. POKL, PARP, EFS, UE

 

www.profesjonalnysekretariat.eu


nowoczesny45

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o., Wrocław

 

Tytuł projektu:
Nowoczesny 45+

 

Termin realizacji:
listopad 2009 r. – maj 2011 r.

 

Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych: 49 grup

Liczba przeszkolonych uczestników: 132 osoby

 

Pozytywna ocena przeprowadzonych szkoleń: 99,7% uczestników.

 

Rezultaty: osiągnięto wszystkie założone rezultaty

 

Obszar realizacji: woj: dolnośląskie

 

Wartość projektu: 564 tys. zł

 

Źródło finansowania: Działanie 8.1.1. POKL, DWUP, EFS, UE

 

www.nowoczesny45plus.eu


sekretariat1

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o., Wrocław

 

Tytuł projektu: Nowoczesny sekretariat w firmie - podnoszenie kwalifikacji kadr dolnośląskich MSP

 

Termin realizacji: październik 2006 r. – grudzień 2007 r.

 

Liczba przeszkolonych uczestników: 171 osób

 

Obszar realizacji: woj: dolnośląskie

 

Wartość projektu: 309 tys. zł

 

Źródło finansowania: Działanie 2.3a, SPO RZL, PARP, EFS, UE