Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno-Pedagogiczne w Miliczu "Poprawa jakości dokonalenia nauczycieli"

Nazwa projektu "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w Powiecie Milickim"


Regionalny Ośrodek Edukacji "Profesjonalny sekretariat"

Nazwa projektu "Profesjonalny sekretariat"


Regionalny Ośrodek Edukacji "Nowoczesny 45+"

Nazwa projektu "Nowoczesny 45+"


Regionalny Ośrodek Edukacji "Nowoczesny sekretariat"

Nazwa projektu "Nowoczesny sekretariat w firmie - podnoszenie kwalifikacji kadr dolnośląskich MŚP"


Regionalny Ośrodek Edukacji "Nowoczesny 45+"

Nazwa projektu "Nowoczesny 45+"


Regionalny Ośrodek Edukacji "Skuteczna promocja miarą sukcesu"

Nazwa projektu "Skuteczna promocja miarą sukcesu"


Regionalny Ośrodek Edukacji "Profesjonalny sekretariat"

Nazwa projektu "Profesjonalny Sekretariat".