dotacje iStock 000015242173 XXXLargeOferujemy kompleksową usługę w zakresie pozyskiwania dotacji:

 • monitorujemy i gromadzimy informacje na temat aktualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • analizujemy indywidualne potrzeby i możliwości klienta, po czym wybieramy najbardziej optymalne dla niego rozwiązania, realnie oceniając potencjał i możliwości uzyskania wsparcia,
 • przygotowujemy pełną dokumentację wniosku i koordynujemy całą procedurę aplikacyjną.

 

Aktualne możliwości pozyskania dotacji
W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82 500 000 000 euro w ramach polityki spójności.

Środki te podzielone są na programy:

 

 • 31 280 000 000 euro – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
 • 27 410 000 000  euro – Program Infrastruktura i Środowisko
 • 8 610 000 000 euro – Program Inteligentny Rozwój
 • 4 690 000 000 euro – Program Wiedza Edukacja Rozwój
 • 2 170 000 000 euro – Program Polska Cyfrowa
 • 2 000 000 000 euro – Program Polska Wschodnia
 • 700 000 000  euro – Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • 700 000 000 euro – Program Pomoc Techniczna

 

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31 280 000 000 euro, zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Podział środków pomiędzy regiony jest następujący:

 • Dolnośląskie – 2 252 546 589 euro
 • Kujawsko-Pomorskie – 1 903 540 287 euro
 • Lubelskie – 2 230 958 174 euro
 • Lubuskie – 906 929 693 euro
 • Łódzkie – 2 256 049 115 euro
 • Małopolskie – 2 878 215 972 euro
 • Opolskie – 944 967 792 euro
 • Podkarpackie – 2 114 243 760 euro
 • Podlaskie – 1 213 595 877 euro
 • Pomorskie – 1 864 811 698 euro
 • Śląskie – 3 476 937 134 euro
 • Świętokrzyskie – 1 364 543 593 euro
 • Warmińsko-Mazurskie – 1 728 272 095 euro
 • Wielkopolskie – 2 450 206 417 euro
 • Zachodniopomorskie – 1 601 239 216 euro
 • Mazowieckie – 2 089 840 138 euro

 

Oferta:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI więcej
USŁUGI KSIĘGOWE więcej

 

Wybrane projekty, dla których pozyskaliśmy dotacje.

Klient:
Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczne - Pedagogiczne w Miliczu

milicz

Termin realizacji:
sierpień 2013 r. – lipiec 2015 r.

 

Wartość projektu: 1,4 mln zł,

 

Źródło finansowania:
Działanie 3.5 POKL, ORE, EFS, UE

 

www.pceipp.pl

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o.

 profsekretariat

 

Termin realizacji:
styczeń – grudzień 2012 r.

 

Wartość projektu: 449 tys. zł,

 

Źródło finansowania:
Działanie 8.1.1. POKL, DWUP, EFS, UE

 

www.profesjonalnysekretariat.com.pl


Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o.

skuteczapromocjaTermin realizacji:
listopad 2009 r. – kwiecień 2011 r.

 

Wartość projektu: 1,1 mln zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 2.1.1. POKL, PARP, EFS, UE

 

www.skutecznapromocja.eu

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o.

profsekretariat

Termin realizacji:
listopad 2009 r. – kwiecień 2011 r.

 

Wartość projektu: 1,2 mln zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 2.1.1. POKL, PARP, EFS, UE

 

www.profesjonalnysekretariat.eu


Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o.

nowoczesny45

Termin realizacji:
listopad  2009 r. – maj 2011 r.

 

Wartość projektu: 564 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 8.1.1. POKL, DWUP, EFS, UE

 

www.nowoczesny45plus.eu

Klient:
Regionalny Ośrodek Edukacji sp. z o.o.

sekretariat1

Termin realizacji:
październik 2006 r. – grudzień 2007 r.

 

Wartość projektu: 309 tys. zł

 

Źródło finansowania:
Działanie 2.3a, SPO RZL, PARP, EFS, UE