ksiegowosc iStock 000027692777XXXLarge

Oferujemy profesjonalne usługi księgowe oraz obsługę kadrową

 • zapewniamy wysoką jakość usług
 •  gwarantujemy całkowitą poufność wszelkich informacji zarówno w okresie współpracy jak i po jej zakończeniu,
 •  oferujemy atrakcyjne ceny oraz krótkoterminowe terminy realizacji zleceń,
 •  dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 

Zakres naszej działalności:

 

RACHUNKOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, przychodów i rozchodów,
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa),
 • prowadzenie i sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych CIT i VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • opracowywanie zasad rachunkowości i planu kont.

 

KADRY I PŁACE:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczenia pracowników,
 • przygotowywania raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń na czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych i innych,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS.

 

Oferta:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI więcej
POZYSKIWANIE DOTACJI więcej

 

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI:
 • Programy operacyjne na poziomie krajowym
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

sprawdź aktualności