iStock 000052078708 XXXLarge

 

Przedstawiamy 6 krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

 

 

Programy operacyjne na poziomie krajowym:

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój
http://www.power.gov.pl/

 

Program Infrastruktura i Środowisko
http://www.pois.gov.pl/

 

Program Inteligentny Rozwój
http://www.poir.gov.pl/

 

Program Polska Cyfrowa
http://www.popc.gov.pl/

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

 

Program Rybactwo i Morze
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020

 

Program Polska Wschodnia
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

 

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.ewt.gov.pl/

 

Program Pomoc Techniczna
http://www.popt.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx